ДУИ ИСТИ КАКО ЗАЕВ: Си плукаат по сопствените програми

  • May 19, 2017

Демократската Унија за Интеграција на Али Ахмети во својата изборна програма од 2014 година, на страна 189 децидно најавува и го поддржува екстерното тестирање како современ и прогресивен концепт кој изобилува со квалитет, професионализам и ќе придонесе за суштински реформи во образованието.

sdsm-dui

Па така, во својата програма ДУИ најавува „спроведување на екстерното тестирање, како инструмент кој обезбедува квалитет и објективен премин од едно ниво на образованието на друго.“

Потоа ДУИ ги објаснува и причините поради кои инсистира на екстерното тестирање, па во партиската програма за парламентарните избори во 2014 на истата 189-та страна стои и објаснување.

„Оваа современа потреба и прогресивна тенденција (да има екстерно – н.з.) се базира на професионални подготовки направени долго време и врз база на консолидираниот концепт на екстерниот испит, процеси кои произлегуваат во рамките на суштинските реформи во средното образование.“, пишува во програмата.

Три години подоцна ДУИ ќе одговори на популистичките барања на својот нов коалиционен партнер СДСМ, па ќе се откаже од современите потреби и прогресивнните тенденции и ќе гласа против екстерното тестирање.

Но, ДУИ се залагаше за концептот на екстерно тестирање уште многу поодамна. Во својата програма изложена на конгресот на партијата одржан на 19-ти декември 2009 година, на страниците  58 и 59 стои дека:

„ДУИ ќе се ангажира за воспоставување на механизмите, кои ќе го спроведат оценувањето на постигнувањата за време на реализацијата на едукативно-образовниот процес.

ДУИ ќе се ангажира да екстерното оценување не се организира само за завршната година од средното образование, туку да се спроведува почнувајќи од првите години на основното образование. Добиените резултати да послужат и како податоци за анализа на образовниот напредок, мерење на поставените стандарди и дефинирање на образовните политики во иднина и ова да го реализираат независните државни институции, независни од Министерството за образование и наука.

ДУИ ќе се ангажира за создавање на механизмите во училиштата за реализација на самооценување, влијаејќи да училиштата се опремат со адекватна технолошка опрема за електронска педагошка евиденција, на начин да се обезбеди транспарентност во процесот на оценување.“

Суштинските реформи во средното образование и професионалните подготовки кои биле правени долго време ДУИ ги пушта низ вода, само за да ги задоволи популистичките намери на СДСМ, без воопшто да води сметка за квалитетот на образованието и за конзистентноста на своите политики.

Претходно «
Следно »