Monday, 21/5/2018 | : : UTC+0
iNFOMAX.mk
Македонија
0C

ТОДОР ПЕТРОВ: Зошто претседателот на Републиката не е Врховен командант на вооружените сили на Македонија?!

35%
User Rating

Според членот 79 од Уставот “(1) Претседателот на Република Македонија ја претставува Републиката. (2) Претседателот на Републиката е врховен командант на вооружените сили на Македонија. (3) Претседателот на Републиката своите права и должности ги врши врз основа и во рамките на Уставот и законите.“

Но, од говорот на претседателот на Републиката Ѓорге Иванов на 18 август 2017 година – на Денот на Армијата, јавноста дозна дека АРМ била ангажирана без негова согласност! Оваа изјава сама по себе е алармантна, затоа што претставува суспензија на уставниот поредок и мек државен удар. Прашањето е кој ги злоупотребил уставните овластувања и ја ангажирал Армијата без наредба на Врховниот командант на Вооружените сили на Македонија?! И што ако утре таа пракса се повтори?!

loading...

Но, да тргнеме од почетокот … да видиме од кога почна оваа уставна дерогација на претседателот на Републиката од Врховен командант на Вооружените сили на Македонија, до Врховен командант на Армијата на Република Македонија, се’ до ангажирањето на Армијата без согласност на претседателот на Републиката…

На парламентарните избори одржани на 18.X и 1.XI.1998 година на власт дојде коалицијата предводена од ВМРО ДПМНЕ со Демократската алтернатива и ДПА. Во периодот од 30.XI.1998 до 1.XI.2002 функцијата премиер ја вршеше Љубчо Георгиевски. За време на неговиот мандат пет пати е извршена реконструкција на Владата: 19.V.1999, 27.XII.1999, 27.VII.2000, 30.XI.2000 и 13.V.2001 кога за време на војната во Македонија е формирана широка коалиција во чиј состав влезе и СДСМ со потпретседател на Влада и министри за надворешни работи и за одбрана. Министрите од СДСМ поднесоа оставки на 22.XI.2001, по што беа избрани нови министри во владата на премиерот Георгиевски.

Првиот Закон за одбрана, после дисолуцијата на поранешна СФР Југославија, во суверена и самостојна држава Македонија, Собранието го донесе на седницата одржана на 14.II.1992 (“Службен весник на Република Македонија“ број 8/1992).

Вторпат Закон за одбрана, Собранието донесе на седницата одржана на 30.V.2001 (“Службен весник на Република Македонија“ број 42/2001) во време на широката владина коалиција, по предлог на тогашниот министер за одбрана од СДСМ Владо Бучковски, кога претседател на Владата беше Љубчо Георгиевски, а претседател на Републиката Борис Трајковски од 15.XII.1999 до атентатот на 26.II.2004. Од 13.V.2001 министер за внатрешни работи беше Љубе Бошковски, кој ја наследи Доста Димовска.

Во војната 2001 година, ВМРО-ДПМНЕ повикуваше на мобилизација, СДСМ своите членови ги одвраќаше од мобилизација и регрутација. Во мандатот на Владо Бучковски за министер за одбрана, СДСМ го пацифизира министерството за одбрана, а ВМРО-ДПМНЕ за сметка на тоа го милитаризира министерството за внатрешни работи. И практично МВР доби Генералштаб со сите армиски формации, како супститут на пацификацијата во Министерството за одбрана што ја вршеше СДСМ.

Во услови на широка коалиција, по предлог на Владо Бучковски, Собранието го донесе новиот Закон за одбрана, на седницата одржана на 30.V.2001. За жал, со Законот за одбрана се изврши поделба на Вооружените сили на Македонија. Наместо единство и субординација, МВР остана под контрола на ВМРО-ДПМНЕ, а АРМ под контрола на СДСМ. Во таа поделба на Вооружените сили на Македонија, имајќи предвид дека претседателот на Републиката по Устав истовремено е Врховен командант на Вооружените сили на Македонија, со Законот за одбрана, уставната функција на претседателот на Републиката од “Врховен командат на Вооружените сили на Македонија“, што подразбира сите лица вооружени во согласност со Закон, односно и МВР и АРМ заедно со се резервниот состав, СДСМ ја дерогира во “Врховен командант на АРМ“. Со членот 28 од Законот за одбрана, за командувањето во Армијата е утврдено дека “(1) Претседателот на Републиката е врховен командант на Армијата. (2) Командувањето со Армијата, претседателот на Републиката го спроведува преку министерот за одбрана, во согласност со Уставот и овој закон. (3) Со единиците на Армијата непосредно командуваат началникот на Генералштабот на Армијата и командантите на воените единици и установи, во согласност со прописите за командување донесени од претседателот на Републиката. (4) Командувањето во Армијата се заснова врз принципите на едностарешинство, субординација и единство во командувањето при употреба на силите и средствата. (5) Наредбите на претпоставениот старешина во Армијата не се извршуваат ако нивното извршување претставува кривично дело.“

Со членот 28 став 1 од Законот за одбрана, уставната позиција на претседателот на Републиката како Врховен командант на Вооружените сили на Македонија беше дерогирана во Врховен командант на Армијата со дополнително ограничување во ставот 2 “Командувањето со Армијата, претседателот на Републиката го спроведува преку министерот за одбрана, во согласност со Уставот и овој закон.“ Командите на претседателот на Републиката како Врховен командант на Армијата, министерот за одбрана на СДСМ ги суспендира без негова согласност. Подоцна, Уставниот суд со Одлука У.бр.135/2001 и У.бр.155/2001 од 18.IX.2002 го укина членот 28 став 2 од Законот за одбрана со образложение дека “Претседателот на Републиката како врховен командант во согласност со принципот на хиерархија во командувањето како највисок старешина непосредно командува со Армијата преку началникот на Генералштабот, а не преку министерот за одбрана.“ Истовремено, Уставниот суд “оцени дека со спроведувањето на командувањето со Армијата преку министерот за одбрана се врши поделба на функцијата меѓу Претседателот на Републиката, како Врховен командант на Вооружените сили и Министерот за одбрана како старешина на орган на управа, а со самото тоа и до ограничување на ингеренциите на Врховниот командант. Воедно, ваквиот начин на командување со Армијата значи мешање на командните и извршните функции на министерот, што во Армијата не е допуштено, односно министерот за одбрана како член на Владата не може да врши командни функции во Армијата. Имајќи ги предвид наведените уставни одредби и предвидениот начин на командување со Армијата преку министерот за одбрана утврден во член 28 став 2 од Законот за одбрана, Уставниот суд оцени дека со тоа се отвара можност за повреда на принципот на едностарешинство, принципот на субординација и принципот на единство во командувањето при употреба на силите и средствата и командувањето со Армијата, поради што оспорениот член не е во согласност со Уставот и поради тоа се укинува“.

Практично, Македонија од 30.V.2001, според Законот за одбрана на Владо Бучковски, нема “Врховен командант на Вооружените сили на Македонија“ како што утврдил Уставот, туку “Врховен командант на Армијата на Република Македонија“. Од 30.V.2001 Македонија нема Врховна команда на Вооружените сили на Македонија. Од 30.V.2001 до 22.XI.2001 за време на широката коалиција, командите на претседателот на Републиката беа суспендирани од министерот за одбрана од СДСМ, Владо Бучковски. Затоа и негова Е командната одговорност за сите загинати припадници на Вооружените сили на Македонија за време на војната 2001 година! За жал, никој не покрена прашање на политичка и кривична одговорност, никој не одговараше за загинатите припадници на Вооружените сили на Македонија.

Поради отсуство на Врховна команда на Вооружените сили на Македонија, во војната 2001 година, без субординација и единство во командувањето при употреба на силите и средствата, свежи се сеќавањата, ќе се испотепаа припадниците на МВР и АРМ меѓусебе, за време на воените дејствија во Арачиново поради несубординација во координатите на движењето и нападите.

И, конечно, да се вратиме на 18 август 2017 година, на Денот на АРМ, кога претседателот на Републиката отворено проговори дека органите на државната власт имаат обврска да го почитуваат законот и редот за тоа како се употребува војската при справувањето со елементарни непогоди и при прогласена кризна состојба, мислејќи пред се на начинот на ангажирање на Армијата при справувањето со пожарите и другите елементарни непогоди. Претседателот обвини дека се’ почесто се случува АРМ да биде ангажирана без негова одлука и баз за тоа да бидат исполнети услови за прогласување кризна состојба.

Во Законот за одбрана јасно се наведува начинот за учеството на армијата во отстранувањето на последиците од вонредна и кризна состојба. Во член 40 е наведено дека “наредбата за учество на Армијата во отстранувањето на последиците од вонредна и кризна состојба донесува претседателот на Републиката”. Додека упатство за начинот на учество на Армијата во санирање на ваквите состојби носи министерството за одбрана. Според Законот за одбрана, АРМ дава поддршка само на полицијата, но не и на другите државни органи, како на пример на Дирекцијата за заштита и спасувањето во случајот со пожарите, кои и онака тенкиот буџет на АРМ го чинеја околку половина милион евра.

Претседателот на Републиката на 18.VIII.2017 рече дека во иднина АРМ ќе има 4 главни задачи: прво, ќе помага во справувањето со природни непогоди, второ ќе биде поддршка за полицијата при борба со тероризам во урбани средини, трето заштита на границите од илегалната миграција и четврто одбраната од сајбер напади. Но, останува горлчивото сознание: Најголемата хаварија на системот на одбраната и безбедноста, дека Македонија нема Врховна команда на Вооружените сили на Македонија! Раздробена е во Дирекција за спасување и заштита, Агенција за управување со кризи, Врховен командант на АРМ – сите против секого и никој за никого, сите за никаде… Некоординацијата меѓу овие субјекти ја почувствувавме при ланските поплави во Гази Баба… Последиците од отсуството на единствена Врховна команда на Вооружените сили на Македонија, при не дај Боже воена или вонредна состојба, ќе ни се вратат како бумеранг по тилот на сите. Тоа во 2001 година не чинеше капитулација пред терористите, кои отпосле станаа власт, а денес решаваат кој од Македонците ќе формира Влада…

 

Пишува
Тодор Петров

loading...

10 Comments

 1. Branko C.

  Najgolema greska e aboliciraniot kriminalec Zaev sto ne go uapsija za mnogu krivicni dela i go ostavija da sorabotuva so stranski sili za koji ja odrabotuva predavnickata agenda …. Pederi, Pedofili, teroristi, sorosoidi od Evropa go instaliraa Zaev da go rusi sistemot vo Makedonija…. Od cel Balkan samo nas ni se slucuvaat vakvi otstapki… sostojbata e jasna – Makedonija e na licitacija

 2. kire

  EEEH KOMUNJARIVE SE STO PIPNAA SE IZGOREA . SITE OVIE AVRZLAMI USTE OD 91 GOD. SE PRAVAT PLANSKI I SISTEMATSKI ZA NEFUNCIONALNOST NA VOORUZENITE SILI PO DIREKTIVA NA CIA ZA POGOLEMA KONTROLA NAD NIV A VOEDNO ZA POEDNOSTAVNA KONTROLA . NESLUCAJNO PRI VOORUZENITE DEJSTVIJA 2001 GOD. SITE PLANOVI BEA PRESRETNUVANI I SPRECUVANI, PA SLUCAJOT VO DIVO NASELJE , PA RAZNI ZAKANI I PRITISOCI STO GI PRAVAT SIPTARITE SEE VO KORELACIJA SO SPIUNAZA OD CIA KADRI STO SE IM E DOSTAPNO I LESNO MOZAT POTOA DA PRAVAT PROTIV DEJSTVA SO KOJ SE SPRECUVAAT SITE AKTIVNOSTI A NE STO SIPTARITE SE PAMETNI ILI ZNAAT . TAKA E I SEGA SITE ODBRAMBENI PLANOVI STO BI SE PREVZELE TIE VEDNAS GI DOZNAVAAT I LESNO E DA SE PREVZEMAT PROTIV DEJSTVA . E TUKA LEZI PROBLEMOT I ZOSTO SE SILAT SIPTARITE . VTOR COVEK NA VOJSKATA E KOM.FORINA , GTOR COVEK VO POLICIJA E SIPTAR I SEE VRZANO . ZATOA AKO VMRO JA PREVZEME VLASTA PRVO TREBA DA GI OTSTRANI OVIE KADRI KOJ SE GLAVNA SPIUNAZA I PREDIZVIKUVAAT KRIZI . ETEGO PLANOT NA STRATESKIOT PARTNER CIA SO SIPTARSKITE IZVRSITELI . NO SPECIALISTITE OD OVAA OBLAST USTE PODOBRO VO DETALJI JA ZNAAT PROBLEMATIKATA .

 3. kire

  POKRAJ GORESPOMNATITE PROBLEMI VO ODBRAMBENIOT SISTEM MORA DA SE KAZE DEKA ANTIHRISTOT MURTINSI , PROLIVER I FRCKO SO SOVETNICKATA BAGRA JA SOBRAA CELA KRIMINALNA STRUKTURA VO POLICIJATA I PRAVAT SPEC. PARA POLICISKA SILA KOJA KE IMA ZADACA DA GO ZAPLASUVA NASELENIETO PREKU RAZNI FORMI A EVE VEKE POCNAVME DA GI GLEDAME PREU UBISTVA,POKUSAI ZA UBISTVA,TERORIZAM RAZNI INSCINIRANJA NA TEPACKI I SE DRUGO SO STO KE SAKAAT DA IZVRSAT ZAPLASUVANJE I DISCIPLINIRANJE NA NASELENIETO . ZA DA SE PREVZEME PROTIV DEJSTVO KE MORA JAKA STRATEGIJA I DISKRECIJA ZASTO KE POKUSAAT PREKU RAZNI INSTALACII DA SOZNAAT SE ZA POLESNO SPRAVUVANJE ZATOA GOLEMA OPREZNOST.

 4. ivan

  propadna brodot ebati veslite svee vo racete na cija i chiptarite nachite vo policijata se predavnici ili klankurci taka e i vo arm barajte spas nadvor od ovoj pekol

 5. Geshev-BG

  Во мирно време постои јасна разлика помеѓу функциите на полицијата, жандармеријата и армијата. Полицијата и жандармеријата ја обезбедуваат внатрешната безбедност на државата, а армијата ги штити државните граници од надворешни напади. Претседателот на државата е врховен командант на армијата, но во мирно време главните функции и одговорности за управување на армиjaта се на министерот за одбрана и началник штабот. Тие имаат политичка и судска одговорност за состојбата на армиjaта во однос на вооружување и дисциплина. Армијата не може да се користи без дозвола од претседателот.
  Претседателот не може да управува полицијата и жандармеријата во мир, бидејќи тој не е политичка личност, тоj изразува единството на нацијата.
  Во време на војна, претседателот станува командант на вооружените сили.

 6. Petar Avstralija

  Таа курвата Шеќеринска го прави ова со помош на светските терористи Америка европската проституција .шекеринска оди од амбасадор до амбасадор и со сите се дупи Оти така му обеќала .

 7. прашање и одговор

  Прашања: А зошто не се гради крстот во Бутел? Зошто тепачот Беќо не е во затвор?
  Одговор: од истите причини. Затоа што нема правна држава.

 8. OD OHRID

  FALA ZA SITE KOMENTARI. SITE SE DOBRONAMERNI.

  EDNA ZAMERKA DO PETAR OD AVSTRALIJA.

  PETAR , VO MAKEDONIJA IMAT DEVOJKI DA TI SIKNAT OCITE .KOJ DUPIT VAKVA CAVKA KAKO SEKERINSKA . MOZDA TAA SAKAT DA SE DUPIT NO NOKOJ NE JA PROMETUVAT SITE MISLAT EVE GO DOAGAT PLASILOTO. VO MAKEDONIJA 99,999% PROCENTI OD ZENITE SE UBAVI KAKO MANEKENKI , NO NEZNAM STO STANUVAT SO OVAA NOVA VLADA I OVAA NOVA PRTIJA SDS ,NEZNAM POVEKE KOJA OD NIVNITE E ZENA A KOJA MAZ. OVA E VLADA NA TRAVERSTITI .ZATOA SAKAAT DA SE DUPAT AMA NIKOJ NE GI DUPIT.

 9. Бог

  Не можи да глумите сите будали дека половина од Македонија гласа за осуден криминалец. Каде беа лажните патриоти кои глумеа држава цели 12 години? Кога требаше да се спроведуваат Уставот и законите против сите бандити и странски Соросоидни платеници ништо, потполно ништо не направија. Тоа го потврдија и во Собранието кога се вршеше пуч. И на крајот, дали народот има самосвест и знаење дека ако дојде момент тогаш мора да излези и да ги превземи работите во свои раце? Ги знаат сите овие работи и тоа како ама се кукавици и се кријат како пи#ки под кошула! Е сега цивкајте и нека ви го качат на суво за навек!

 10. Zlatko

  Todore Sekoja Ti CEST Kako i Sekogash so FAKTI i DOKAZI Alal da Ti E… No Sto Sega vo OVAA GNASOTIJADA/CIRKUSIJADA Se Postavuva Edno Golemo Prashanje : Sto Toa IM RECE Portirot Ji (Zamenik na Pomoshnikot po Nashki PORTIR/Vratar) na “Horhe”(Imenuvan od sds na Crpko) pa se ISPISHMANI i go Primi Portirot po sto Duri i go SOVETUVA Crpko br38 za kakva IZJAVA da Potpishe za da Go Dobie MANDATOT a sto mu KAZA na Gruevski po STO DPMNE “Si Legna Na BRASHNOTO” i Molceshkum Go Prifatija Forina za Spiker (so 59 glasa) pa i CrpkoRadovskata OPINOK BANDA kako NUZNOST Da POSTOJAT i “VLADEAT”so MKD a VSUSHNOST MKD e Rakovodena od Bejli/T%esla/Portir Ji

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading...

Контактирајте Не

Контактирајте

Email: [email protected]

Address: 1000 Скопје, Р.Македонија

Календар

May 2018
M T W T F S S
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

iNFOMAX.mk на ФБ