Апсурд на македонското образование: Едвај положиле приемен за средно, а во основно имале само петки

t

Во гимназијата „Орце Николов“ оваа учебна година се спроведуваше квалификационен, приемен испит поради поголемиот број на пријавени ученици со сите петки.

Резултатите од тестирањето се фрапанти, со оглед дека мал број од тестираните покажале одличен успех.


Притоа, голем дел покажале слаб успех, иако во основно имале само петки.

Имено, одличен успех (над 129 бода, т.е. над 76 отсто) имаат покажано само 11 ученици, односно само 3,76 отсто од тестираните.

Многу добар успех (од 107 до 129 бода, т.е. од 63 до 76 отсто) имаат покажно 39 ученици, односно 13,36 отсто од тестираните.

Добар успех (од 67 до 106 бода, т.е. од 39 до 63 отсто) имаат покажно 133 ученици, односно 45,55 отсто од тестираните.

Доволен успех (од 45 до 66 бода, т.е. од 26 до 39 отсто) имаат покажно 70 ученици, односно 23,97 отсто од тестираните.

Недоволен успех (под 45 бода, т.е. под 26 отсто) имаат покажно 39 ученици, односно 13,36 отсто од тестираните.

Извор: Фокус

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ

Апсурд на македонското образование: Едвај положиле приемен…

Во гимназијата „Орце Николов“ оваа учебна година…

Завршува електронското пријавување за упис во средно,…

Електронското аплицирање за упис во средно образование…

“Некој треба да си ја чукне главата”:…

Дипломираните студенти, во кои инвестира државата ни…

Речиси 19.000 лица се неписмени, повеќе од…

Државниот завод за статистика, во согласност со…

Со кампањата „Учи паметно, работи стручно“ се…

Во рамки на кампањата „Учи паметно, работи…