Владата дала позитивно мислење албанскиот јазик да се најде на полициските униформи

t

Секретаријатот за законодавство при Владата дал позитивно мислење за употребата на албанскиот јазик на полициските униформи. Документот обезбеден од Алсат се однесува на барањето доставено до Владата на 10 август 2020 година, со кое се бара мислење за употребата на Законот за јазиците во полициските униформи, пренесува Алсат.

Барање бр: 13.1.1-63237/1

Во прилог на актот ви доставуваме Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за униформата и ознаките на униформата на Полицијата и Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за носењето, времето на траење и распределбата на униформата и ознаките на униформата на Полицијата и ве молиме да доставите мислење во однос на нивната содржина.

Одговорот е испратен на 10 август.

Мислење бр: 09-2821/2
Ви укажуваме на потребата истите членови (6, 7, 8 и 9 од Правилникот) да се преработат во смисла на оформување на една табела за секој од членовите во која што ќе бидат наведени сите ознаки чие времетраење се припишува, при што ќе изостане воведната реченица која се однесува на подрачјето на Скопје и општините во кои најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик. На крајот на реченицата ќе треба да се додадат зборовите „и неговото писмо.

Владата мора да ја усвои уредбата, а истата потоа со одлука на министерот да се вметне во Правилникот за употреба на полициски униформи. Иако позитивното мислење се повикува во Законот за употреба на јазиците, тој не е имплементиран од неговото донесување. Неговите одредби јасно го дефинираат спроведувањето на албанскиот јазик во однос на униформите за спроведување на законот.

Закон за употреба на јазиците, член 8

(3) Униформите на полицијата; пожарникарството; здравството; во Скопје и во општините во кои најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик се напишани на македонски јазик и неговото кирилско писмо, како и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија и неговото писмо.

Извор: Алсат

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ

(Видео) Пародија: Членови ќе му се заколнуваат…

Луѓе од партијата блиски до Мицкоски се…

(Видео) ЕКСКЛУЗИВНО: Како Мицкоски на Централен комитет…

Уредникот на Инфомакс, Александар Митовски, во денешната…

(Видео) Мицкоски никогаш не може да биде…

Како Груевски може да влијае врз пратениците…

(Видео) Ако Груевски се врати во Македонија,…

Мицкоски се договори со странците дека ќе…

(Во живо) Закон за амнестија е потребен,…

Факт е дека членот 353 од КЗ,…