Повампирени неофашистички елементи сакаат да не турнат во крвави ноктурна

t

Историски континуитет или поделена македонска историја(4.)

Крвави историски траги на Балканските мегаетникуми во Македонија

Денес веднаш ин медија рес на темата: Се потсетуваме на крвавите траги на патот до слободата, самобитноста и независноста на Македонија и Македонскиот народ. Тоа е болно сеќавање. Ама поучно и корисно. Мораме да сме на штрек, бидејќи некои повампирени неофашистички елементи – балкански мегаетникуми, околу  и во Македонија, како да повторно сакаат да не втурнат во некои крвави ноктурна, својствени за 19-от и првата половина на 20-от век.

Сами од себе се поставуваат прашањата: До кога ќе трпиме неправди од соседите? До кога ќе молчиме за ѕверствата на андартите и припадниците на грчката монархистичка војска? Треба ли да го избришиме од меморијата колежот и палежот во Загоричани? Што правиме со извршените ѕверства на бугарската фашистичка војска и полиција, извршени врз 12-те младинци од Ваташа, врз Благој Јанков Мучето во Струмица, врз Вера Циривири – Трена,убиствата на Орце Николов, Цветан Димов, Васил Антервски – Дрен, Мите Богоевски, Стефан Наумовски и Стив, Невена Георгиева – Дуња, Страшо Пинџур, Мирче Ацев, Јане Јовчевски – Корчагин, Христијан Тодоровски – Карпош, Кузман Јосифовски – Питу, и врз многу други, знајни и незнајни храбри борци за слобода, независност и самобитност на Македонија.

Не ли ни беа доволни долгогодишните страдања од нив: Андарти, фанариоти, грчки монархофашисти, бугарски егзархисти, врховисти и фашисти? Како да го заборавиме теророт  во Егејска Македонија и бугарските репресивни мерки? Можеме ли да не се сеќаваме на теророт, репресалиите и убиствата во Костур, Лерин, Воден, Костурско, Гуменџиско, Леринско, Воденско и Мегленско? Има ли некој кој не знае кој ги изврши свирепите убиства на Ташко Караџа и Лазо Трповски? Не, не се забораваат репресиите во Пиринска Македонија од 1941 до 1944г. и убиствата на Никола Парапунов, Арсо Пандурски, Станке Лисичков и другите револуционери од македонското национално ослободително движење.

Што ни правеа напред наведените реакционерни  и фашистички субјекти(балакански мегаетникуми), низ годините и вековите?

Најпрвин ќе ни приредеа само балкански магми и магли, а потоа ќе не втурнеа во фатални хомоциди, етноциди и геноциди. Мислевме дека тие гнили процеси беа во минатото и се завршени. Наивни сме биле. Еве ги повторно се започнати. Та само тоа и го знаат и можат ментално шугавите политичари и морално алипните историчари, кои веќе пристигнаа од Бугарија. Едни седат во некаква си комисија и ни пишуваат нова историја, други регистрираат граѓански организации во Македонија со имиња на бугарски фашисти, а трети, како неофашисти се журкаат при отворање на културен центар со име Иван Ванчо Михајлов, од глава до пети бугарски фашист и соработник на Хитлер. Срам и арам! За сите нив. Брука и проколнати да се тие што тоа им го овозможија.

Пак ли бре луѓе ќе преживуваме стравови и ужаси? Несмисливи, незамисливи, шокантни.

Повторно ли во нас ќе се насели историскиот чемер и јад?

Ќе ги преживуваме ли одново и одново, а сосема непотребно, болните и трагични историски трауми на нашето национално битие?

Ќе сфатиме ли еднаш дека сите наши ужаси, цинизми и интелектуални лицемерија, безпотребно самите си ги создаваме?

Ќе се опаметиме ли, еднаш за секогаш, да не дозволуваме соседите да ни предизвикуваат и наметнуваат национализми, шовинизми, шизофрени заговори и расколи, кои секогаш, како по некое непишано правило, воделе кон масовни кланици и сите заедно не втурнуваaт во dance macabre?.  – Во смрт. Физичка. Духовна. Културолошка. Идентитетска.

А тоа е еден чекор до нашето соочување со смислата и бесмислата на нашиот земен опстој. И доста туѓи сурати да ги размрсуваат се уште неразмрсените македонски јазли. Да не заборавиме дека историјата не обедини во Република Македонија. И сега, после се, после сите наши маки и болки, ќе дозволиме туѓинци со зла намера од нашата историја да направат пивтиеста смеса, која секој што ќе посака ќе ја меси според своите потреби и интереси? Па за тоа паметниот македонски академик, кажа дека ќе биде исполитизирана историјата до максимум, која ќе заприлега на стар, истрошен и искршен автобус што јури и кружи низ Македонија во балканската темна ноќ како некое сениште, и во него, на некои постојки, едни се качуваат, други се симнуваат, едни се уфрлуваат насила, други се исфрлаат зорле.

 Е па не бива!

Нам ни е потребна историја која ќе не помирува и обединува. Внатре во Македонија, ама и надвор, со сите Македонци во светот. А таа историја е можна и нужна.

Тоа е историјата на Македонија во своите географски и етнички граници, од памтивек, па до крвавата 1913-та.

Тоа е историјата напишана од Ѓорги Пулевски.

По неа следува историјата напишана од Павел Шатев.

Понатаму се надоврзува историјата на Македонското научно и литературно другарство во Санкт Петербург, историјата на Крсте Петков Мисирков, Димитрија Чуповски и нивните соработници.

Можеме ли да ја игнорираме историјата на ВМРО(Обединета)? Не доаѓа предвид такво нешто.

Постои ли Македонец кој може да ја игнорира историјата на НОБ/НОВ и антифашистичката херојска борба на партизанските единици од Македонија во Втората светска војна? Не! Не! И Не!

Тоа е историјата на АСНОМ и историјата на државотворните акти донесени од АСНОМ.

А што правиме со пионерскиот труд на Димитар Влахов “Македонија – моменти од историјата на македонскиот народ“? Зарем можеме да го негираме?!?

И да не го заборавиме делото на Александар Матковски “Отпорот во Македонија“(четири тома), кое е антологија и хроника на духовниот отпор, на пасивниот отпор, на ајдутството и на сите буни и востанија во Македонија – против поробителите. Сето ова да го бришиме од нашата меморија, за го задоволиме бугарскиот аждер? Е мало сутра! Или ако милуваат, по немски:Малку морген!

Ако потклекниме  пред ултиматумот на Бугарите, ќе треба ли да го ретушираме и делото на Димитар Митрев “Пиринска Македонија во борба за национално ослободување“?

И секако на крај зборуваме за историјата испишана со Референдумот од 08 септември 1991г.

Нормална историја ни треба. Нормална. Неисполитизирана и неидеологизирана.

Во никој случај наметната.

Ни треба објективна и веродостојна историја, која ја одразува и изразува реалноста и вистинитоста на тоа што се случило во минатото, како се случило, кога се случило, кој се учествувал во тие настани, каква била улогата на учесниците и сл. Не ни требаат бели страници на историјата, а табу темите треба еднаш за секогаш да ги доразјасниме.

Историја во која се што се случувало ќе е пред нас на показ и увид. А тоа е историја на македонскиот дух и сите негови творби, на неговите подвизи, падови и на неговите беспатици, кои што никаква политика, домашна и инострана не ќе може да ги избрише. Тешко на онаа историја што ќе ја пишуваат и арбитрираат  субјекти кои црпат моќ од наметнати и уценувачки договори. Таа и такваисторија ќе дојде во судир со времето, кое е единствен судија – судија кој нема да ја верификува. Едноставно, само ќе ја поништи, како воопшто да не постоела – бидејќи никогаш и не постоела.

Сотир Костов

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ

Еден Стpaтег, една Струмичка Барбика и немopaлна…

Колумната е кратка приказна за селските и…