Утре е големиот христијански празник Прочка: Видете…

Прочка претставува голем празник за македонскиот народ…