(Видео) Aрсовска: Ќе сториме се во наша…

Градот Скопје заедно со останатите надлежни институции…