Кржаловски: Не би се изненадил “големмото НЕ”…

Ако се вратиме наназад неколку години, речиси…