(Видео) Американски полковник си ја отвори душата:…

Американскиот полковник Мек Грегор ја кажа вистината…