Нема неоправдано зголемување на цените на млекото,…

Државнинот пазарен инспекторат не нашол неоправдано зголемување…