Како што ѝ личи на една членка…

На предлог на Министерството за одбрана, на…