Машала, како на одмор да се: Тетовскиот…

По реновирањето и отворањето читална за затворениците…