Финансиските пазари во колапс: Берзите во вртоглав…

Клучниот индекс на главната руска берза падна…