Блок тарифите за струјата ќе се пресметуваат…

Граѓаните не треба да се грижат ако пресметковниот…