Пpoдолжуваат ckaндалите: Одзemeна и лиценцата за работа…

По барање на Државниот инспекторат за транспорт,…