(Видео) И Русија не остана подолна: Проекција…

На 24 февруари започна специјалната воена операција…