За што се спрема Србија? Планираат набавка…

Србија планира да набави француски борбени авиони…