Јовановиќ: На македоската економија не ѝ оди…

Точно е дека економската состојба не е…