Потег на човек со големо срце: Градоначалникот…

Денес, на Светскиот ден на Брајовата азбука,…