Бетина Жотева: Многу бугарски медиуми се финансирани…

Претседателката на Советот за електронски медиуми (СЕМ) Бетина…