Најава за блокада на железничкиот сообраќај: 80…

Синдикатот на вработените во „Влеча на возови“…