Се продава воздух од Советскиот Сојуз –…

Луѓето ширум светот сакаат да се сеќаваат…