Во Македонија штрајкуваат, во Србија им се…

Уште 10.000 динари доаѓаат од државата, вака…