Bojник на АРМ во мисијата КФОР починa…

Во болница во Приштина вечерва околу 18:15…