Ај да видиме што вика катиљ ферманот…

Следниот пат кога ќе се запрашате зошто…