ШОК за ЕУ: Најголемата италијанска енергетска компанија…

Бидејќи роковите за исплата на испораките на…