Македонец стана градоначалник на град во Германија:…

Градот Херинген се наоѓа во Германија. Иако мал,…