Македонија се соочува со негативни демографски трендови

Актуелните демографски трендови во РС Македонија не…