Дионисиев: Само имбецили можат да видат економски…

Инфлацијата сè уште не функционира многу напорно…