Ако работите за празник ви следува 250%…

На работниците кои работат на празник треба…