Исчезнат е Добре, да помогнеме да се…

Добре Лазевски, утрината во 8 часот излегол…