Дупка без дно: Планираното задолжување на државава…

Државата планираше да се задолжи со 787…