Да пomoгнеме: Голема xymанитарна акција за пomoш…

Во организацијата на Македонците во странство, поточно…