(Фото) Државна болница како сцена од хорор…

Искршени тоалети, искршени и пожолтени лавабоа, канти…