(Видео) Ги жртвуваме нашите деца на олтарот…

Медицинската професија се распаѓа како последица на…