Странците ќе мора да си отворат сметки…

Русија ќе ги подмирува сметките со руските…

Ова ќе го пишува во учебници: Русија…

Русија првпат им плати на странските иматели…