Устав како тоалетна хартија: Египќаните бараат да…

Египќаните од Македонија преку своите здруженија испратија…

Египќаните не ги признаваат резултатите од пописот

Не сме подготвени да ги прифатиме ваквите…