Се работи на електронска патарина “Отворен Балкан”:…

Правните служби на три компании за наплата…