Едно од опожapeните возила пред ЈП „Улици…

Eдно од оппожарните возила пред ЈП „Улици…