Плаќајте вие пет пати поскапа струја поради…

Ако има некој уште кој не верува…