Домашните агро-производители наскоро ќе ги пласираат своите…

Петнаесет македонски агро-производители бесплатно ги усовршија своите…