Русите заплениле земјоделски машини во вредност од…

Руската војска на бојните полиња во Украина…