Како се убедуваат гласачи во Србија: Фрижидери,…

Во првите три недели од кампањата, владејачките…