Милчин: Тие што ја забрануваат руската култура…

Тие што денес ја забрануваат руската култура…