Поранешен руски пратеник тврди дека руските партизани…

Поранешен руски пратеник тврди дека руските партизани…