УНХЦР: Во светот има над 100 милиони…

Војната во Украина е еден од факторите…