Истражување на „Вестминстер“: Шест од десет млади,…

Речиси шест од десет млади, доколку имаат…