Верници, ова никако не смеете да го…

На Голема среда Христос ги собира на…