Штедните книшки безвредни – Каматните стапки на…

Трендот на намалување на просечната каматна стапка…