Да не се секирате: Со едниот авион…

Дирекцијата за заштита и спасување оваа сезона…